Đang thực hiện
 
Đóng
Thông báo

  

Cần gấp 24 nữ may váy cưới đài nam, đài loan bay ngay
Cần gấp 24 nữ may váy cưới đài nam, đài loan bay ngayTuyển gấp thợ Hàn 3G đi làm việc tại Malaysia
06/12/2018 14:12
ĐƠN HÀNG TUYỂN TRỰC TIẾP NGÀY 26-28/12   Hựu Trình (Đài nam) Cần 24 nữ may, chỉ cần biết may cơ bản.xưởng may váy cưới,sang chưa quen tay nghề tăng ca 2-3h/ ngày, quen tay làm tốt tăng ca 3-4h/ngày tính tăng ca theo tiếng không tính theo sản phẩm. Môi trường làm việc tốt. tuyển trực tiếp
07/12/2016 15:12
TUYỂN GẤP 40 NỮ LÀM SẢN XUẤT LINH KIỆN điện tử TẠI NHÀ MÁY điển phạm, tp. cao hùng PHÍ XUẤT CẢNH THẤP
nhà máy điển phạm là nhà máy có số lượng công nhân làm xếp và hàng các doanh nghiệp làm thêm ổn định và chế độ đã ngộ tốt nhất, nhà máy có rất nhiều công nhân đi hết hợp đồng 3 năm rồi lại ký qua lại nhiều lần, hiện tại nhà máy đang cần tuyển số lượng lớn, thông tin cụ thể đơn hàng dưới đây:

Xem thêm

05/12/2016 11:12
tuyển gấp 06 nữ làm may tại nhà máy MINH THẾ GIỚI, đài bắc, công việc làm may, cần lao động bay gấp

Xem thêm

01/12/2016 09:12
tuyển gấp 60 NỮ làm may tại nhà máy nho hồng, đài bắc, phí xuất cảnh cực thấp bay ngay

Xem thêm

01/12/2016 08:12
tuyển gấp 40 NAM, NỮ làm sản xuất linh kiện oto tại nhà máy hoàng điền, đài nam, phí xuất cảnh thấp

Xem thêm