Đang thực hiện
 
Đóng
Thông báo

  

lao động tập chung trước giờ bay, chúc các bạn bay may mắn

hình ảnh lao động xuất cảnh sang nhà máy sản xuất thuốc tây Nam Quang